Selättääkö natiivimainonta ad blockingin?

Susanna Kuokkanen | 22.12.2016

Perinteinen display mainonta ärsyttää? Kyllä. Autoplay, pop up, etusivun takeover, vainoava retargeting, vilkkuvat ja välkkyvät, koko ruudun täyttävät, “first in media” -mainosmuodot ovat häiritseviä. Jos nämä spektaakkelimaiset mainoshirviöt ovat paras keino saada yleisössä aikaan reaktioita ja nostaa mainonnan huomioarvo pilviin, miksi mainonnanesto on yleistynyt niin nopeasti?

Eihän mainonnassa sinällään ole mitään vikaa. Emme me vihaa mainontaa, vaan huonoa mainontaa.

Mainosala on vihdoin alkanut ymmärtämään, kuinka huonosti olemme käyttäytyneet yleisöämme kohtaan. Nyt mainostajien huomio kiinnittyy ensisijaisesti laatuun ja luottamuksen rakentamiseen.

Mainonnan tavoitteina on tuottaa tulosta ja näyttää brändi yleisölle positiivisessa valossa. Medioiden vastuulla on varmistaa, että nämä tavoitteet toteutuvat:
emme voi vain kerätä mainostajien euroja ja tarjota tyhjää tilalle.

IAB Finland teki kesällä 2016 kyselyn Suomessa toimiville julkaisijoillle mainonnanesto-ohjelmien käytöstä. Kyselyyn vastanneista julkaisijoista 80 % koki mainonnanesto-ohjelmien olevan uhka liiketoiminnalle.

Ad blockingin voi kuitenkin nähdä myös medioiden mahdollisuutena luoda uudenlaisia ja relevantteja käyttäjälle lisäarvoa tuovia mainonnan ratkaisuja.

Personoitu, laadukas natiivimainonta palvelee kuluttajaa

Yksi keino tuottaa palvelevampaa mainontaa on natiivimainonta, joka on kasvussa Suomessa ja maailmalla. Yahoon ja Endersin tutkimuksen mukaan natiivimainonnan panostusten on ennustettu kasvavan Euroopassa 156 % vuoteen 2020 mennessä.

Natiivimainonnassa mainostaja saa käyttöönsä tilaa, joka on totutusti kuulunut median omalle sisällölle. Kun perinteinen display usein keskeyttää käyttäjäkokemuksen, natiivimainonta näyttäytyy kuluttajalle luonnollisena osana mediasisältöä, jonka pariin on helppo siirtyä.

Natiivimainonta ei ole vain yksittäinen kampanja, vaan se parhaimmillaan tukee koko muuta mediasuunnitelmaa.

Natiivimainonnan kehityksessä lähtökohtana on relevanttius. Tämä tarkoittaa sitä, että on panostettava laatuun ja optimoitava mainonnan arvoa käyttäjän silmissä. Toimiva natiivimainonta vaatii mainostajalta, mediatoimistolta sekä julkaisijalta rohkeutta hypätä tuntemattomaan, uskallusta heittäytyä ja ennen kaikkea asiantuntijuutta sekä pitkäjänteisyyttä toteuttaa uusia ratkaisuja.

Display-mainonnan saralla puhutaan tänä päivänä personoinnista. Yhtä lailla natiivimainontaa tulee personoida ja se toimii silloin, kun viesti ja mainoksen visuaalisuus luodaan yhdessä asiakkaan kanssa juuri kyseiseen mediaan tai palveluun sopivaksi.

Tämä vaatii käyttäjäpolun ymmärtämistä ja mainonnan ajoittamista oikeaan aikaan ja relevanttiin ympäristöön. Tällöin käyttäjä kokee, että mainonta sulautuu hänen tarpeisiinsa ja tuo merkittävää lisäarvoa.

Onnistunut mainonta kulminoituu käyttäjäkokemukseen ja kuluttajalähtöiseen tapaan lähestyä yleisöä. Kun me media-alan toimijat yhdistämme luovat päämme ja kykymme, voimme tehdä asiakkaille parhaita mainonnan ratkaisuja!

Lue, mitä mieltä digialan vaikuttajat, kuten Anni Ronkainen (Kesko) ja Ville Tolvanen (Digitalist Network), ovat digimainonnan sisältöjen laadusta ja niiden kehittämisestä. Lataa alta Digimainonnan trendiraportti 2017, joka sisältää myös muut ensi vuoden merkittävät digimainonnan trendit. 

Digimainonnan trendiraportti 2017

Susanna Kuokkanen

Kirjoittaja Susanna Kuokkanen

Seikkailuja ja retkeilyä rakastavalla Susannalla on laaja kokemus digitaalisesta mediasta ja mainonnan teknologioista. Torissa Susanna vastaa kaupallisista mediatuotteista. Viime aikoina hän on innostunut erityisesti alamäkipyöräilystä. Lähellä sydäntä ovat myös ruoanlaitto ja hyvät viinit.