Onko yhteistyö avain menestymiseen digimarkkinoinnissa?

Anni Ronkainen | 18.01.2017

Digimarkkinoinnissa uusien trendien, eri teknologioiden ja osaamisvaatimusten ristipaine on valtava. Onko realistista odottaa yhden toimijan hallitsevan kaiken? Onko se edes tarkoituksenmukaista? Mitä jos toimijat yhdistäisivät osaamisensa ja voimansa?

Tämä teksti on vierasblogi, jonka on kirjoittanut Keskon Chief Digital Officer Anni Ronkainen. 

Digialalla raja-aidat kaatuvat ja roolit sekoittuvat iloisella tavalla. Mediatoimistot tulevat siirtymään osittain mainos-ja viestintätoimistojen tonteille. Myös medioilta, mainostajilta ja markkinointikumppaneilta vaaditaan uutta osaamista ja tiivimpää yhteistyötä.

Markkinointi-investointien kasvattaminen hyödyttää medioita, mainostajia ja toimistoja sekä laajemmin koko yhteiskunnan taloutta luomalla kysyntää, kauppaa ja kasvua. Mitä jos sen sijaan, että yritämme jokainen närppiä oman osuutemme koko ajan kutistuvasta markkinointikakusta, keskittyisimme  kasvattamaan kokonaisuutta yhdessä?

3 askelta kohti tuloksellisempaa digimarkkinointia

Digimarkkinoinnin maailmassa menestyminen edellyttää kykyä tuottaa palvelevia, kohdennettuja sisältöjä ja mitata tuloksia. Tämä vaatii ostajien käyttäytymisen tuntemista, kyvykkyyttä kerätä ja hyödyntää dataa sekä markkinoinnin automaation tehokkuutta.

Näiden hallitseminen ei kuitenkaan ole täysin läpihuutojuttu. Entistä tuloksellisempi digimarkkinointi vaatii panostamista ainakin seuraaviin osa-alueisiin:

1. Ihmisten osaaminen

Suurin haaste ja hidaste digimarkkinoinnin mahdollisuuksien hyödyntämisessä on ihmisten osaaminen. Teknologia ja data mahdollistavat digimainonnan kohdentamisen ja mittaamisen, mutta ei auta puhua klikeistä ja konversioista, jos käsitteitä ei ymmärretä kuin pinnallisella tasolla.

Vielä löytyy paljon ihmisiä, joille digin puhuminen on haastavaa. Siksi digimarkkinoinnin kehittämisessä yksi suurimmista kysymysmerkeistä on, riittääkö ihmisten osaaminen kaikkien mahdollisuuksien hyödyntämiseen.

2. Mittaaminen

Yritysjohto päättää markkinoinnin investoinneista lukujen ja eurojen perusteella. Eurot puhuvat. Vaikka digimarkkinointikampanja olisi luonut positiivista brändi-imagoa, lisännyt näkyvyyttä ja sitä kautta tuonut myyntiä, sillä ei ole merkitystä, jos sitä ei pystytä luvuilla osoittamaan.

Kyvykkyys mitata ja analysoida tuloksia vaikuttaa siihen, näkeekö yrityksen johto markkinoinnin investointina vai kuluna. Jokainen digimarkkinoinnin toimenpide on (tai ainakin pitäisi olla) mitattavissa ja perusteltavissa.

Digimarkkinoijien on osattava mitata markkinoinnin tuloksellisuutta ja pystyttävä näyttämään yritysjohdolle, mitä investoinnit markkinointiin tuottavat.

3. Uuden oppiminen

Digialan pelikentällä temmeltää monta pelaajaa: media-,markkinointi-, mainos- ja viestintätoimistot. Kaikkien tavoitteena on tuottaa luovaa ja houkuttelevaa, mutta samalla tuloksellista ja mitattavaa digimarkkinointia.

Tämä edellyttää kaikilta toimijoilta uuden oppimista. Etenkin mediatoimistojen on löydettävä uusia ansaintamalleja. Toimistot ovat jo monipuolistaneet palveluaan ja siirtyneet konsultoinnin ja sisältöjen suuntaan. Niiden on silti vielä rohkeammin tartuttava uusiin mahdollisuuksiin tai ne putoavat pelistä pois.

Moderni digimarkkinointi luo ennen kaikkea mahdollisuuksia. Se voi kuitenkin muuttua upottavaksi suoksi, jos yrittää yksin hallita kaiken. Monipuolisuus on kilpailuetu, mutta erinomaisuus vaatii keskittymistä ja rajaamista. Siksi osaamisen jakaminen ja yhteistyö ajan ja resurssien optimoimiseksi ei ole hullumpi ajatus.

Lue Digimainonnan trendiraportista, miten muut digialan vaikuttajat näkevät alan toimijoiden roolit ja osaamisen kehittämisen. Lataa raportti alta.

Digimainonnan trendiraportti 2017

Anni Ronkainen

Kirjoittaja Anni Ronkainen

Vierasblogin kirjoittanut Anni Ronkainen vastaa Keskon liiketoiminnan kehittämisestä, digitaalisesta liiketoimintaympäristöstä ja markkinointiteknologioista. Annin tavoitteena on muuttaa ajattelutapaa digimindsettiin, poistaa siilot ja tehdä digitaalisuudesta arkipäivää.