Oletko tunneälykäs markkinoija vai tunteittesi vietävänä?

Sanna Kaukolahti | 25.07.2017

Tunneälystä työelämässä puhutaan paljon, mutta miten tunneäly voi auttaa markkinoinnissa? 

Vuosia myynnin ja markkinoinnin parissa työskennelleenä ja erilaisten ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa olleena, olen pohtinut tunneälyä työelämässä erityisesti myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta. 

Kuluttajien vaatimusten ja kilpailun koventuessa, yritysten on pakko löytää yhä puhuttelevampia tapoja tavoittaa yhteistyökumppaninsa ja vastata heidän odotuksiinsa. Tämä haastaa markkinointia uudistamaan perinteistä palettia ja rikkomaan totuttuja kuvioita.

Sekä myynti että markkinointi edellyttävät nyt ja jatkossa vuorovaikutusta ja kanssakäymistä ihmisten kanssa. Tässä kohtaa kuvaan astuu tunneäly, jonka kehittämisestä on suunnatonta hyötyä kaikessa ihmisten kanssa tehtävässä työssä.

Sosiaalinen älykkyys auttaa toimimaan ihmisten kanssa, kestämään paineita ja pärjäämään elämässä.

Monessa tutkimuksessa onkin havaittu, että tunneäly työelämässä vaikuttaa merkittävästi menestymiseen.

Mitä on tunneäly ja miten sen tunnistaa?

Tunneäly on kyky havaita tunteita sekä itsessä että muissa, motivoitua ja hallita tehokkaasti sekä omia että ihmissuhteisiin liittyviä tunteita.

Tutkija Daniel Golemanin (kirjoittanut  kirjan “Aivot ja tunneäly: Uusimmat oivallukset”) mukaan itsetietoisuus on tunneälykkyyden kulmakivi. Mistä sitten tietää, onko riittävän tunneälykäs?

Tiettyjä tunneälykkyyden merkkejä on tunnistettu, mutta tunneälyn mittaaminen on monimutkaisempaa ja hankalampaa kuin joidenkin eksaktien menestymiseen vaikuttavien tekijöiden, kuten älykkyysosamäärän mittaaminen.

Uskon, että tulevaisuudessa tunneälyllä työelämässä on yhä suurempi merkitys. Siksi olisi syytä kehittää tunneälyn mittaamiseksi menetelmiä, joilla voidaan paremmin arvioida, onko esimerkiksi rekrytoitava henkilö riittävän tunneälykäs asiakastyöhön.

Itse olen huomannut, että tunneälykkäät ihmiset kykenevät hallitsemaan omia tunteitaan ja ovat aidosti empaattisia muita ihmisiä kohtaan.

Tämä auttaa niin markkinoinnissa kuin myynnissäkin, joissa ollaan päivittäin tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa.

Miten tunneäly markkinoinnissa auttaa ymmärtämään yleisöä?

Markkinoinnin rooli ei ole enää ainoastaan houkutella uusia asiakkaita yrityksen luokse, vaan myös suuressa määrin hoitaa ja vaalia asiakassuhteita sekä rakentaa luottamusta.

Markkinointia ei voi tehdä menestyksekkäästi, jos ei ymmärrä ihmisiä ja tunne yleisöään. 

Asenteet ja tunteet ovat päätöksenteon tärkein taustavoima. Olemassa olevaa tutkimustietoa ja käytännössä testattuja menetelmiä kannattaa hyödyntää, koska niiden avulla voidaan nopeuttaa sekä organisaation oppimista että tulosten saavuttamista.

Markkinoinnissa tulosten aikaansaaminen (paineen alla) edellyttää tiukkaa systemaattisuutta ja kurinalaisuutta. Koska uusien asenteiden oppiminen ja käyttäytymisen muuttaminen vaativat harjoitusta ja aikaa, paras tapa tuottaa pysyviä muutoksia on panostaa järjestelmälliseen valmennukseen.

Loppujen lopuksi tunneäly markkinoinnissa tarkoittaa sitä, että on rehellinen ja puhuttelee aidosti ihmistä.

Ihminen ostaa ihmisiltä ja suosii brändejä, joista hän pitää, jotka hän tuntee ja joihin hän luottaa.

Oleellista sekä myynnissä että markkinoinnissa on olla aidosti läsnä, kuunnella sekä osoittaa haluavansa ymmärtää. Ylivertainenkaan tuote ja paras hinta eivät auta, jos nostatamme itseämme toisen silmissä, aiheutamme epäoikeudenmukaisuuden tunnetta tai pelaamme kieroja valtapelejä.

Tunneäly markkinoinnissa lujittaa yhteistyötä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa, unohtamatta yrityksen sisäistä yhteistyötä.  

Miten tunneälyä työelämässä voi lisätä?

Tunneälyä ei opita koulun penkillä pänttäämällä ja ulkoa oppimalla, vaan siihen pitää kasvaa ja sitä pitää tietoisesti kehittää. Jokainen pystyy itse kehittämään tunnetason älykkyyttä sekä oppia tunnistamaan tunteensa ja asettamaan itselleen sopivat rajat.

Tunneälytaitojen tietoinen kehittäminen on siis mahdollista, tosin se vaatii aikaa, vaivaa ja pitkäjänteisyyttä sekä muiden ihmisten tukea.

  1. Ensimmäinen askel on pysähtyä tutkimaan ja havainnoimaan omaa toimintaansa ja käyttäytymistä eri tilanteissa.

  2. Toiseksi on löydettävä oma sisäinen motivaatio tunneälyn kehittämiseen. Kun motivaatio on olemassa, voi omaa itsetuntemustaan lisätä esimerkiksi erilaisten testien, itsearvioinnin sekä muiden ihmisten havaintojen pohjalta.

  3. Kolmanneksi laaditaan kehityssuunnitelma omien tunneälytaitojen parantamiseksi. Tämä on tärkeää, sillä ilman hyvin tehtyä suunnitelmaa kehittymistä on vaikeaa seurata ja siinä edistymistä mitata.

  4. Kun kehityssuunnitelma on laadittu, se julkistetaan. Näin saadaan muodostettua ympärille tukiverkosto, jolta saa tukea ja palautetta tavoitteiden toteuttamisesta.
  5. Lopuksi omaa kehittymistä on jatkuvasti seurattava itsehavainnoinnin ja oppimisen kautta. Tässä auttaa erityisesti jatkuvan palautteen ja objektiivisen tiedon pyytäminen muilta.

Selvää siis on, että tunneälytaitojen kehittämisestä on hyötyä paitsi markkinoinnissa ja myynnissä, myös työviihtyvyyden lisäämisessä. Näin tunneäly työelämässä lisää tehokkuutta ja tuottavuutta ja vaikuttaa siten myönteisesti yritysten tuloksiin.

Tunneälyn lisäksi tulokselliseen markkinointiin vaaditaan myös muita keinoja. Lue konkreettisia vinkkejä ostajan polun jäljittämiseen ja medioiden vertailuun Digimarkkinoijan taskukirjasta. Lataa mobiilioptimoitu taskukirja alta.

Lataa

Sanna Kaukolahti

Kirjoittaja Sanna Kaukolahti

Sanna on media-alan ammattilainen, jolla on monen vuoden kokemus tv-myynnin parista niin MTV:llä kuin Sanomillakin. Brändimainostajat ovat lähellä Sannan sydäntä, erityisesti hän innostuu erilaisista haasteista asiakkaan liiketoiminnassa. Torissa Sanna on sukeltanut vieläkin syvemmin digin maailmaan ja nauttii joka hetkestä. Vapaa-aika kuluu perheen, ystävien ja pitkien kävelylenkkien parissa elämää pohtien. Myös lasi hyvää Rieslingiä on aina paikallaan!