Mistä muodostuu tuloksellinen kumppanuus? 

Anna Salmi | 05.04.2018

Tulokselliset digimainonnan kumppanuudet pohjautuvat pitkälti samoihin asioihin kuin hyvä kumppanuus parisuhteessa: molempien osapuolien kykyyn viestiä taidolla - niin omasta osaamisestaan ja onnistumisista kuin myös epävarmuudesta.

Luottamus

Luottamus on kaikkien hyvien kumppanuuksien perusta.

Luottamus syntyy, kun sovitut asiat hoidetaan ja aikataulut pitävät. Myös virheistä viestitään avoimesti. Kun molemmat osapuolet ovat avoimia ja rehellisiä, pystytään myös tyytymättömyydestä puhumaan ääneen. Näin epäkohtiin on mahdollista puuttua, eivätkä ne jää vaivaamaan suhdetta tulevaisuudessa.

Yleensä kumppanuuksien keskinäinen luottamus rakentuu ajan kanssa. Mitä pidempi suhde takana, sitä vahvemmaksi luottamus kasvaa.

Kunnioitus

On tärkeää, että kaikissa kumppanuussuhteissa kunnioitetaan molempien osapuolien ydinosaamista ja vahvuuksia. Yhteistyössä jokaisella on oma erityisosaamisensa: toisella osapuolella ehkä digitaalisuuden tarjoamat mahdollisuudet, toisella yrityksen strateginen näkemys.

Yhteistyö ei voi olla hedelmällistä, jos koetaan, ettei toinen osapuoli anna suhteeseen tarpeeksi. Kunnioitusta osoittaa myös vaivannäkö, jonka partneri investoi yhteistyön onnistumiseksi. Haluanko ratkaista ongelman vai lakaisenko sen mieluummin maton alle? Ilman halua ongelmanratkaisuun on yhteistyö hataralla pohjalla.

Yhteiset päämäärät

Heti kumppanuuden alkumetreillä on olennaista määritellä yhdessä, mihin pyritään ja mitä mittaroidaan. Yhteiset päämäärät vahvistavat, että kaikkien osapuolien katse on samaan suuntaan, ja tavoitteet ovat molemmille selviä.

Markkinointikumppanin täytyy tietää, mitä asiakas tavoittelee ja miltä tulokset näyttävät. Asiakkaalla taas tulee olla näkyvyys kaikkiin tuloksiin.

Vuorovaikutus ja dialogi

Vuorovaikutus ja dialogi ovat kykyä viestiä edellä mainituista asioista. Kun toimitaan luottamuksen hengessä, pystytään keskustelemaan kaikenlaisista asioista - myös epämukavista aiheista. Rehellisessä dialogissa puhutaan rakentavasti siitä, miten yhteistyö käytännössä sujuu ja mitä ongelmia mahdollisesti on.

Jokaisella ihmisellä on omat olettamuksensa, kokemuksensa ja taustansa, ja nämä voivat joskus asettaa omia haasteitaan myös vuorovaikutukseen. Vastuu vuorovaikutuksesta on molemmilla, eikä toimiva suhde perustu vain toisen osapuolen aktiivisuuteen.

Asioista pitää pystyä keskustelemaan tai päädytään helposti vaihtamaan uuteen kumppaniin. Kaikissa kumppanuuksissa on kuitenkin toisinaan haasteita, joten kumppanin vaihtaminen ei välttämättä ole toimiva ratkaisu pidemmän päälle.

Joskus kumppanista täytyy kuitenkin luopua. Luopuminen voi tapahtua joskus myös itsestä riippumattomista syistä. Oli syy mikä tahansa, tulee kumppanuus aina päättää niin, että molemmille jää asiasta niin hyvä fiilis kuin mahdollista, ja että molemmat ymmärtävät päättymisen syyn.

Työelämän hektisyys ja kiire luovat paineita myös kumppanuuksille, kun aikaa ei tunnu löytyvän suhteen huoltamiseen, keskusteluun tai yhteisten linjojen varmistamiseen. Jos tulokset ovat tärkeitä, kannattaa aikaa kuitenkin aina järjestää. Yhteistyön ROI vie onnistuessaan kumpaakin toivottuun suuntaan.

Mitä mieltä sinä olet liiketoiminnan kumppanuuksista? Lue lisää media- ja markkinointijohtajien ajatuksia Digimainonnan kumppanuuksien trendikatsauksesta. 

Torin

 

Anna Salmi

Kirjoittaja Anna Salmi

Anna on Torin vierasbloggaaja. Hän toimii Stockmannilla markkinoinnista, asiakkuudesta ja digitaalisesta liiketoiminnasta vastaavana johtajana.