Laadukkaat digimainonnan kumppanuudet nostavat liiketoiminnan uudelle tasolle

Mika Räihä | 19.12.2017

Kumppanuudet ovat asia, johon liiketoiminnassa törmätään jatkuvasti. Hyvä kumppanuus tuo sekä lisäarvoa että nostatusta liiketoimintaan, jopa synnyttää kokonaan uutta ostamista. Pahimmillaan huonosti valittu kumppani voi kaataa koko liiketoiminnan. Torin uusi trendikatsaus avaa keskustelua kumppanuuksien laadusta ja tuo keskiöön hyvien kumppanuuksien merkityksen tuloksekkaaseen liiketoimintaan.

Tänään päivänvalon näki Torin kokoama trendikatsaus, jonka tavoitteena on korostaa kumppanuuksien laadun tärkeyttä sekä avata keskustelua digimainonnan kumppanuuksien merkityksestä tuloksekkaan liiketoiminnan kannalta.

Katsaukseen haastateltiin yhteensä kymmentä markkinointi- ja mediajohtajaa. Toria haastatteluissa edusti Timo Huhtamäki ja muut vastaajat olivat Antti Kallio (Dagmar), Johanna Kuosmanen (Kotipizza), Santtu Kottila (Sanoma Media Finland), Teemu Neiglick (Omnicom Media Group), Outi Nylund (Kesko), Masa Peura (OP), Pekka Rantamoijanen (Valio), Pauli Waroma (Pihlajalinna) ja Anna Salmi (Stockmann).

Heidät on valittu mukaan, koska heillä on sekä näkemystä että kokemusta erilaisista digimainonnan kumppanuuksista. Lisäksi he inspiroivat meitä omalla toiminnallaan ja ajatuksillaan.

Kumppanuuksien 4 trendiä

Haastattelujen perusteella mainonnan kumppanuuksissa nousee esille neljä selkeää trendiä: 

Kumppanuus näkyy tuloksissa

Tuloksellisen kumppanuuden lähtökohtia ovat yhteiset tavoitteet, toisiaan täydentävä osaaminen sekä kyky ja halu kehittyä sekä kehittää toimintaa yhdessä. Kumppaneilta odotetaan uteliaisuutta ja halua kulkea kohti uusia innovaatioita ja ratkaisuja yhdessä. Näistä muodostuu tärkein kumppanuuksista syntyvä lisäarvo. Kumppanuus näkyy aina tuloksissa: hyvä kumppanuus hyvinä tuloksina, huono huonoina. Siksi kumppanilla tulee olla myös rohkeutta myöntää, jos se ei pysty tarjoamaan sovittuja asioita. 

In-house-tekeminen kasvaa

Mainostajien puolella in-house-tekemisen kasvattaminen ja talon sisäiseen osaamiseen panostaminen on nousussa oleva trendi. Tämä suuntaus näkyy myös one-to-one-kumppanuuksien määrässä. Ylimääräisiä välikäsiä halutaan usein karsia ja koetaan, että suora yhteistyö kumppaneiden kanssa on toimiva yhteistyön muoto.

Tiimit integroituvat

Koneilla ja automatisaatiolla on tekemisessä omat roolinsa, mutta ihmiset ovat tärkein voimavara, kun luodaan uutta. Kumppanuus on jatkuvaa vuoropuhelua ja aito vuorovaikutus vaatii henkilökohtaisia kohtaamisia. Konkreettisesti tämä onnistuu tiimien integroituessa, mahdollisuuksien mukaan myös saman katon alle.

Kameleonttimainen yhteistyö luo luottamusta ja avoimuutta

Jotta kumppanuus tuottaa oikeaa arvoa ja parantaa tulosta, on ratkaisevassa osassa keskinäisen yhteistyön avoimuus ja läpinäkyvyys. Tähän pääseminen vaatii kumppaneilta oikeaa roolitusta ja strategian syvää ymmärrystä.

Rooleja ja henkilöitä tulee tarvittaessa uskaltaa vaihtaa. Harva kumppanuus pysyy staattisena vuodesta toiseen. Mainonnan kumppanuuksissa onkin selkeästi nähtävissä roolien muuttuminen joustavammiksi, erilaisten tilanteiden mukaan eläviksi kameleonttirooleiksi. Tätä kautta yhteistyöstä saadaan paras mahdollinen teho irti.

Lue koko trendikatsaus ja mitä muita ajatuksia ja käytännön esimerkkejä yllä olevat trendit haastateltavissa herättivät sekä miten tuloksellisia mainonnan kumppanuuksia rakennetaan, kehitetään ja johdetaan.

Lue Digimainonnan kumppanuuksien trendikatsaus

Mika Räihä

Kirjoittaja Mika Räihä

Digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen ja myynnin osaaja Mika Räihä vastaa Torissa mediamyynnistä. Matka digimaailmaan alkoi jo vuonna 2001 Tjäreborgilla, jolloin vain alle prosentti matkoista myytiin verkon kautta. Mikalla on vahva tausta ohjelmallisesta ostamisesta ja mediatoimistoista. Mika on intohimoinen matkailija ja omaa syntisen suhteen hyvään ruokaan ja viiniin.