Kuka on pomo?

Laura Kuusela | 09.10.2017
Talouselämän toimittaja haastatteli minua taannoin artikkeliin, joka koskee itsensä johtamista ja sitä miten itse olen itseni pomo. Aihe on erityisen mielenkiintoinen ja minulle luonteva. Torin työkulttuurissa itsensä johtaminen on arkipäivää. Pysähdyin kuitenkin miettimään, miten itsensä johtaminen näkyy arjessani ja mitä se oikeasti minulle tarkoittaa. 
 
Jotta itsensä johtaminen onnistuu ja on mielekästä, täytyy olla selvillä yrityksen visio, selkeät tavoitteet ja yhteiset toimintatavat. On tärkeää tietää oma vastuualue sekä työtehtävä ja tunnistaa sen merkitys isossa kuvassa. Ilman näitä tietoja on vaikea itse asettaa omia tavoitteita suhteessa yhteisiin tavoitteisiin. 
 
Itsensä johtaminen on mielestäni ennen kaikkea itsensä tuntemista ja sitä kautta tavoitteellista työskentelyä. Se on omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamista. Se on sitä, että osaa (ja uskaltaa) priorisoida työtehtäviä linjassa yrityksen tavoitteiden kanssa. Se on keskittymistä tavoitteiden ja myös oman kehittymisen kannalta oleellisiin asioihin, suoriutumista ja valmiutta kehittää omaa osaamistaan ja toimintatapoja.

 

Miten keskityn oleelliseen?

Arki on hektistä. Keskittyminen oleelliseen ei ole helppoa. Pienessä ja ketterässä organisaatiossa pyyntöjä viuhuu joka suunnasta. Jokainen tarvitsee jotakin. 
 
Itse kirjaan joka maanantai ylös asiat, jotka haluan viikon aikana saada aikaiseksi. Lisäksi kirjaan to-do-listaan pienempiä, ei niin kiireellisiä asioita, joiden tekemiseen pyrin varamaan kalenterista muutaman tunnin viikossa. Perjantaina peilaan mitä sain aikaiseksi. Onko kaikki tekeminen oleellista tavoitteiden kannalta? Onko jotain mitä voin tehdä paremmin tai myöhemmin? Miten priorisoin asioita taas ensi viikkoon? Opinko jotain uutta?
 
Kalenterin hallinta ei aina ole helppoa. Erilaisia palavereita on paljon ja päivät helposti täyttyvät niistä, jolloin ei jää aikaa suunnittelu-, toteutus- ja kirjoittamistyölle. Itse olen varannut joka keskiviikon pelkästään itsenäiselle työskentelylle. Usein silloin teen töitä kotona, rauhallisessa ja häiriöttömässä työympäristössä. Blokkaan uudet asiat ja keskityn tiukasti saamaan jo sovittuja asioita eteenpäin ja valmiiksi. Keskiviikko on usein hyvin palkitseva päivä, kun näen konkreettisesti käden jäljen.
 
 

Mihin esimiehiä tarvitaan?

Voisi ajatella, että kun yrityksessä on itseohjautuvia työntekijöitä ja tiimejä, ei esimiehiä enää tarvita. Päinvastoin. Heitä tarvitaan entistä enemmän. Heidän roolinsa on vain hieman erilainen kuin vähemmän itseohjautuvissa organisaatioissa. 
 
Esimiehiä tarvitaan etenkin kannustamaan ja motivoimaan, jotta intohimo työhön säilyy. Tarvitaan ihmisjohtajia, jotka ovat läsnä. Jokainen ihminen tarvitsee hyväksyntää ja itseohjautuvassa työkulttuurissa esimiehen tärkein tehtävä on osoittaa työntekijälle, että hän on tärkeä ja ainutlaatuinen osa "koneistoa”. Esimiehiä tarvitaan myös pitämään huolta resursseista; niiden riittämisestä, tasaamisesta ja lisäämisestä.
 
Lisäksi tarvitaan suoraa ja rakentavaa palautetta, jotta oma kehittyminen ja asioiden jalostaminen ei pysähdy. Torissa esimiehen tehtävä on siis kaivaa työntekijästä se kaikista paras esiin, liekittää ja vaalia sitä. Ei siis enää kertoa mitä pitää tehdä ja miten.  
 
 

Mikä merkitys on työkavereilla?

Myös itseohjautuvan tiimin muilla jäsenillä, kollegoilla, on tärkeä tehtävä toisten sparraamisessa, kuuntelemisessa ja yhteisten näkemysten muodostamisessa. On tärkeää, että henkilökohtaiset tavoitteet on yhtä lailla linjassa oman tiimin työkavereiden kuin yrityksenkin tavoitteiden kanssa. Yhteisten asioiden läpikäyntiin kannattaa varata aikaa. Avoin, rehellinen ja hyvä yhteistyö synnyttää yhteishenkeä. Inspiroivalla ja kannustavalla tiimityöllä olemme saavuttaneet Torissa yhä parempia yksilösuorituksia. 
 
Uskon, että työelämässä hyvällä itsetuntemuksella on tärkeä rooli ja vastuunotto  omasta työstä välttämätöntä osana yhteisiä tavoitteita. Itseohjautuva työkulttuuri on tätä päivää. Esimiehen roolissa korostuvat ihmisjohtajan taidot. Tiimissä taas toisten huomioon ottaminen, kannustaminen, hyväksyntä ja erilaisuuden ymmärtäminen. Tällä kombolla saadaan intohimoisesti työhön suhtautuvia tuloksellisia työntekijöitä, jotka kokevat, että työllä on merkitys.
 
Siis, kuka on pomo? Mä oon pomo. Minulla itsellä on loppupeleissä vastuu siitä, että viihdyn, osaan, kehityn, saan aikaan, teen tulosta ja kaiken lisäksi nautin koko matkasta!
 
Lue myös mitä kollegani Paul kirjoitti aiemmin voittaja-tiimeistä!
 
 
Laura Kuusela

Kirjoittaja Laura Kuusela

Laura on markkinoinnin moniosaaja, jonka sydän sykkii etenkin b2b-brändeille. Päättäväisen ja positiivinen luonteensa ansiosta hän heittäytyy haasteisiin pelottomasti. Laura rakentaa Torin b2b-brändiä mediakentässä ja työskentelee tiiviisti mediamyynnin kanssa. Kiireinen arki soljuu työn ja perheen tasapainoiluna – naurua ja elämästä nauttimista unohtamatta!