Mainontaa tositarkoituksella - näin määrität digimainonnan tavoitteet

Laura Kuusela | 13.03.2017

“Kunhan saadaan näkyvyyttä” on melko ylimalkainen tavoite. Ei riitä. Johto haluaa tietää, paljonko markkinointiin sijoitetut eurot ovat tuottaneet vai ovatko. Avainasemassa on markkinoinnin kokonaisuuden tehokkuus.

Markkinoinnin strategia on taktisen digimainonnan suunnittelun, toteuttamisen ja tulosten mittaamisen perusta – jos se on hatara, koko rakennelma huojuu. Tämä on meille markkinoijille tietysti selvää, ainakin teoriassa. Käytännössä tavoitteiden määrittäminen saattaa kuitenkin aiheuttaa pientä tykytystä ohimoilla.

Kolme askelta kohti mitattavia digimainonnan tavoitteita

Onko meille kristallinkirkkaan selvää, että taktisen digimainonnan tavoitteiden määrittely lähtee niinkin ylhäältä kuin liiketoiminnan tavoitteista? Strategisista tavoitteista lähdetään sitten laskettelemaan alaspäin kohti konkreettisia, mitattavia tavoitteita eri toimenpiteille ja kampanjoille.

Tässä kolme askelta helpottamaan tavoitteiden ja mittareiden määrittelyä:

1. Johda tavoitteet liiketoiminnasta

Johda markkinoinnin strategia ja digimainonnan tavoitteet liiketoiminnan tavoitteista ja yrityksen strategiasta. Digimainonta ei tuota parhaita mahdollisia tuloksia, jos se on sekalainen kokoelma erillisiä, päälleliimattuja toimenpiteitä. Kun markkinoinnin kokonaisuus pohjautuu liiketoimintaan ja digimainonta markkinoinnin strategiaan, digimainonta tähtää kohti suurempaa tarkoitusta osana kokonaisuutta.

Liiketoiminnan tavoitteita voivat olla esimerkiksi myynnin kasvattaminen, markkinaosuuden kasvattaminen, verkkokaupan kasvu, kansainvälistyminen tai brändin tunnettuuden kasvattaminen.

2. Määrittele toimenpiteet

Kun tiedät, mihin suurempaan tavoitteeseen digimainonta tähtää, voit määritellä konkreettiset toimenpiteet ja niille mitattavat tavoitteet. Jos mainonnan liiketoiminnallisena tavoitteena on lisätä myyntiä, määrittele, millaisilla toimenpiteillä siihen päästään ja miten tuloksia mitataan.

Mitä konkreettisempia tavoitteet ovat sen parempi. Esimerkiksi konkreettinen myyntitavoite voisi olla, että 3 % mainosta klikanneista, konvertoituu ostajiksi. Tavoitteen mittari olisi tällöin myyntikonversio.

3. Kerro tavoitteet yhteistyökumppaneillesi

Parhaiden mahdollisten tulosten saavuttamiseksi on ratkaisevan tärkeää kertoa tavoitteet yhteistyökumppaneille. Näin yhteistyökumppanisi voivat suunnitella digimainonnan niin, että se tukee asetettuja tavoitteita. Kun kaikille osapuolille on alusta asti selvää, mitä tavoitteita kohti pyritään, säästetään aikaa ja saadaan huomattavasti parempia tuloksia.

Kun yhteistyökumppanisi tietävät tavoitteesi, he osaavat mitata onnistumista oikeilla mittareilla ja raportoida relevantteja lukuja. Selkeät tavoitteet myös haastavat yhteistyökumppaneitasi tarjoamaan juuri sinun tavoitteitasi palvelevia ratkaisuja eikä “vaan jotain, mitä nyt sattuu olemaan tarjolla”.

 

Huolellisesti asetetut tavoitteet ovat onnistuneen digimainonnan pohja. Ne auttavat sinua saavuttamaan tuloksia, mittaamaan niitä ja raportoimaan onnistumisista johdolle. Älä tyydy käsienheilutteluun, vaan tee digimainontaa tositarkoituksella. Lähde liikkeelle tavoitteista, jotka tukevat liiketoimintaasi.

Kun tavoitteet ovat selvillä, on toiminnan aika. Lataa alta Digimarkkinoijan taskukirja ja lue, miten pääset varmasti kohti tavoitteita.

Taskukirja on yhdessä digimarkkinointipäällikkömme Henri Keskitalon kanssa laatimamme kompakti, mobiilioptimoitu tietopaketti, joka auttaa markkinoijia suunnittelemaan ja mittaamaan digimainontaa sekä osoittamaan mainonnan tuloksellisuuden johdolle.

Lataa

Laura Kuusela

Kirjoittaja Laura Kuusela

Laura on markkinoinnin moniosaaja, jonka sydän sykkii etenkin b2b-brändeille. Päättäväisen ja positiivinen luonteensa ansiosta hän heittäytyy haasteisiin pelottomasti. Laura rakentaa Torin b2b-brändiä mediakentässä ja työskentelee tiiviisti mediamyynnin kanssa. Kiireinen arki soljuu työn ja perheen tasapainoiluna – naurua ja elämästä nauttimista unohtamatta!