Digimainonnan optimointi on sitoutumista ja yhteistyötä

Kennet Jokisalo | 21.04.2017

Optimointi on yksi yleisesti käytetty termi digimainonnassa. Mitä se oikeastaan tarkoittaa? Wikipedian mukaan optimointi tarkoittaa optimiarvon tai -määrän, tai yleisemmin parhaan vaihtoehdon etsimistä. Kuulostaa helpolta, mutta onko se oikeasti niin yksinkertaista?

Suppeasti ajateltuna määritelmä pitää paikkansa, mutta digimainonnassa asiaa pitää tarkastella mielestäni hieman laajemmin koko yhteistyön kannalta. Digimainonnan optimoinnin takaa löytyy paljon näkymätöntä työtä, joka tehdään, tai ainakin pitäisi tehdä, isolla sydämellä asiakkaan ja median tapaamisten välissä.

Digimainonnan optimointi alkaa tavoitteista

Digimainonnan optimoinnin pohjana ovat yhteistyön tavoitteet ja se on parhaimmillaan jatkuvaa tulosten tarkastelua: lisätään ja poistetaan yhteistyön elementtejä, joilla johdetaan yhteistyötä kohti kulloisiakin tavoitteita. Yhteistyösuunnitelma pilkotaan erilaisiin tekemisiin ja tuloksia tarkastellaan sekä median että asiakkaan kannalta, jotta voidaan muodostaa yhteinen näkemys uusista toimenpiteistä.

Toiminnan jatkuva parantaminen ja kehittäminen vaatii etenkin median puolelta luovuutta ja ketteryyttä sekä sitoutumista yhteistyöhön. Ei auta odotella kuukautta tai kahta ja vasta sitten ihmetellä, miten yhteistyö toimii tai ei toimi. Ei kannata odotella edes viikkoa, vaan on reagoitava nopeasti, jo parin päivän sisällä, jotta varmistetaan oikea suunta kampanjalle.

Jotta yhteistyö onnistuu, median pitää tehdä taustalla koko ajan hartiavoimin töitä ja hioa pieniä yksityiskohtia, kuten kohderyhmän tavoittavuutta tai konversiopisteiden syntymisiä. Tämä on iso osa mediamyyjän työtä ja vaatii molemminpuolista sitoutumista. Asiakkaalle tämä saattaa tarkoittaa uusien attribuutiopolkujen rakentamista analytiikkajärjestelmään tai materiaalin vaihtamista parin päivän varoitusajalla.

Viestintä asiakkaalle on osa optimointia

Digimainonnassa ja etenkin uutta mediaa kokeiltaessa harvoin onnistutaan ensimmäisellä yrittämällä täydellisesti, joten mediamyyjän ja median tehtävä on kertoa asiakkaalle niin positiivisista kuin negatiivisistakin muutoksista. Parhaat kokemukset saadaan silloin, kun kokeillaan laajasti erilaisia elementtejä ja karsitaan pois ne, jotka eivät vie kohti asetettuja tavoitteita. Myyjällä täytyy olla näkemys siitä, mitkä ovat ne seuraavat askeleet, joilla yhteistyö saadaan nostettua uudelle tasolle. On kysyttävä itseltään ja asiakkaalta, mitä meidän täytyy muuttaa, jotta onnistumme yhdessä paremmin?

Suora ja rehellinen viestintä on tärkeä osa optimointia ja paras keino lujittaa yhteistyötä. Myyjä tuntee parhaiten oman mediansa, joten myyjän tehtävä on opastaa ja ehdottaa asiakkaalle, mitkä elementit esimerkiksi karsitaan pois ja mitä kokeillaan niiden tilalle. Samalla yhdessä avoimesti testataan ja kasvatetaan onnistuneiden elementtien osuutta niin kauan, kunnes molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä. Tällä optimoinnin yhteistyömallilla luodaan pitkällä tähtäimellä menestyneitä kumppanuuksia. Kuinka moni media Suomessa toimii näin?

Digimainonnan optimointi on jatkuvaa työtä asiakkaan ja median välillä, joka lähtee liikkeelle luottamuksesta. Molempien on sitouduttava pitkän aikavälin tekemiseen, ja myös siihen, että oppiminen on molemmille kullan arvoista. Toimivat palaset kyllä useimmiten löytyvät, mutta niiden etsiminen vaatii kovaa työtä ja malttia - juurikin sitä optimointia.

Lue lisää vinkkejä parempaan digimainontaan Digimarkkinoijan taskukirjasta:

Lataa

Kennet Jokisalo

Kirjoittaja Kennet Jokisalo

Kennetillä on monen vuoden kokemus digimainonnasta myynnin ja analytiikan parissa. Hän pureutuu asiakkaan liiketoimintaan intohimolla ja on velho löytämään oikeanlaisia, lisäarvoa tuottavia ratkaisuja. Kennet keräilee hattuja, rakastaa punaviiniä ja rääkkää itseään säännöllisesti eri urheilulajien parissa.